پرچم ایران

پرچم ایران

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در نخستین مشاوره بین گروه تشریفات ترنم و مشتری درباره درخواست های مشتری و اولویت های ایشان به گفت و گو و تبادل نظر می نشینیم. گروه تشریفات ترنم در مورد امکانات باغ ، منوهای موجود ، سرویس تشریفات ، پذیرایی و آراستگی مراسم توضیحات کامل را ارائه می دهد و مشتری های محترم از چگونگی برگزاری مراسم مطلع می شوند